Pengetve, ütve megszólaltatott húros hangszerek

Citera, citora, tambura, asztalitambura
Pengetéssel megszólaltatott húros hangszer. Leggyakrabban négy, néha több dallamhúrja egy bundozott fogólap fölött fut, emellett tíz vagy ennél több kísérő húrja is van, pengetővel szólaltatják meg. Legfontosabb alaptípusai a vályúcitera, a kisfejes citera (ennek egyik változata a belsőfejes citera) és a hasas citera, ritkább változata a galambdúcos citera.
 
Cimbalom
Trapéz alakú, dobozszerű testű, két verővel ütve megszólaltatott húros hangszer, a citerafélék családjába tartozik. Régi, népi változata az ölbe vagy asztalra helyezett kiscimbalom, ennek továbbfejlesztett változata a Schunda Vencel József által kifejlesztett nagyobb, hangtompító pedállal ellátott, lábakon álló pedálcimbalom. Elsősorban cigányzenekarok fontos tagja, de népi hangszerként is ismert.
Tambura, prímtambura, tökcitura
A hosszúnyakú lantok családjába tartozó, kis testű pengetős hangszer. Eredetileg a délszlávoktól átvett hangszer volt, budapesti hangszerkészítők által nyerte el négyhúros formáját a századforduló környékén, ezt még a 60-as években is használták magyarországon, de ma már az 5 húros változat az elterjedt. A prímtamburánál a test, a nyak és a fej egy darab fából van kifaragva, fogólapjának bundozása lehet diatonikus, duplakótás vagy kromatikus. A 19. században hangszercsaláddá bővült: kontra”, „brács” és „basszprím” változataival együtt alkotja a tamburazenekart.
Koboz
A lantok családjába tartozó, gömbölyű hasú, fél körtére emlékeztető testű és rövid nyakú pengetős hangszer. Négy pár húrja van, ezeket lúdtollal pengetik, fogólapján nincsenek bundok. Dallamjátékra is használják, de jellemzőbb a ritmikus akkordjáték kísérő hangszerként. A moldvai csángóknál maradt fenn, de Munténiában és néhány dél-erdélyi faluban romániai cigánybandák is használják.
Tekerő, nyenyere
Teste leginkább a csellóhoz hasonlít, a vonósokhoz hasonlóan dörzsöléssel megszólaltatott hangszer. Dallamhúrját és kísérőhúrjait egy begyantázott fakorong forgatásával hozzák rezgésbe, ezalatt billentyűk segítségével lehet a dallamhúr hosszúságát megváltoztatni, így dallamot játszani. Hangja a dudához hasonló, de a hajtókar megfelelő forgatásával ritmikus recsegtetést is lehet a dallam és a kísérőhang mellé produkálni.
Ütőgardon, gardon, gardony
Általában egy törzsből kivájt fateknőből készítik. Elöl is lefedik, hangrésekkel látják el, húrokat szerelnek rá. Formája a gordonkára hasonlít. Játékhoz egy rúddal verik a húrokat, míg a másik kéz az egyik húrt csattogtatja a fogólaphoz. Ez az ütés-csattanás képezi a ritmuskíséretet a gyimesi, csíki zenében.

Vonós hangszerek

Kóróhegedű
Teste 40–50 cm-es, vastag napraforgószár, vonója meghajlított vessző, két húrja, a vonó „szőre” a kóró lehántott háncsából készül. Főként cigányzenész gyerekek játékszere.
Hegedű, muzsika, mozsika, cinige
Legtöbbször a klasszikus zenéből átvett gyári hangszer, ritkán előfordul házilag készített változata. A gyimesi hegedűkön egy ötödik zengőhúrt helyeznek a fogólap és a piskóta alá, a hídon átbújtatva. Ezen nem játszanak, csak a hangzást erősíti, leggyakrabban A-ra hangolják.
Tölcsérhegedű, tölcséres hegedű, trombita hegedű
a hegedű rezgőtestét egy gramofonmembrán helyettesíti, amely egy trombitatölcséren keresztül erősíti fel a húrok rezgését.
Brácsa
A klasszikus 4 húros brácsa magyar népi változata, amelyen lapos hídat és három húrt alkalmaznak, amelyen egyszerre lehet megszólaltatni a hármashangzatokat. Ismert a 4 húros lapos hidas változat is, ilyenkor négy húr szól egyszerre, bársonyosan telt hangzást adva a kíséretnek. A dunántúlon használják a hagyományos 4 húros domború húrlábas hangszereket is. A klasszikus vonó mellett rövidebb, merevebb népi vonóval is játszanak rajta, leggyakoribb a dűvő és az esztám kíséret.
 
Bőgő, gordon, gardon
A kisbőgő és nagybőgő a méreteiben különbözik, régen előszeretettel használták a kisebb hangszert, mára a normál méret vált általánossá. Bár a klasszikus zenében használt 4 húros változat is megtalálható, gyakoribb a 3 húros bőgő, illetve előfordul hogy kettő vagy csak egy húron játszanak. A húrokat hagyományosan juhbélből sodorják, ezeket pengetni és ütögetni is szokták a vonózás mellett, általában a zömökebb, marokra fogott, vastagabb fájú népi vonóval, de használják a finomabb klasszikus vonót is. A pengetésnek különleges fajtája a csattogtatás, amikor négy ujjal kifeszítik a húrt, amely elengedve visszapattan és rácsattan a fogólapra. A tenyérrel néha rá is csapnak a húrokra, így a tenyércsapkodással, pengetéssel és csattogtatással különleges és rendkívül ritmusos hangokat hoznak létre. Vonóval is szokták a húrokat ütögetni, szintén ritmizálási céllal. A vonó markolatának bütykös végével is lehet pengetni. A vastaghúrt néha Á-ról fölhúzzák C-re, ilyenkor a húr feszesebb, hangosabb és könnyebb „röfögtetni”. A röfögtetésnél a rövid, marokra fogott vonót olyan erővel nyomják a húrra, hogy a rezgő húr hozzácsapódik a fogólaphoz, ami a disznók röfögéséhez, horkantásaihoz hasonlít.

Kapcsolat