Magamról és a gyűjteményemről

    Mihály György vagyok, jelenleg szolfézstanárként dolgozom a Hermann László Zeneiskolában Székesfehérváron, de tanítottam általános iskolában és gimnáziumokban is éneket. Karvezetőként eddig ötször vittem kórust a Fejér-megyei Diáknapokra mindannyiszor arany minősítést elérve, háromszor a gálán is szerepelve, kétszer pedig a kategória-díjat elnyerve. A debreceni Országos Szolfézsversenyen tanári különdíjat kaptam, mivel növendékem az egyik kategóriában első helyezett lett. 2013-ban a "Székesfehérvár Zenei Nevelésért Díj" kitüntetettje voltam mint zeneiskolai tanár, majd 2014-ben ismét díjazott lettem a ZeneDe bábcsoport tagjaként. Több fúvószenekarnak voltam és vagyok aktív tagja klarinétosként, de a BAB zenekarban a klarinét mellett tárogatón, harmonikán, furulyákon és ütőhangszereken is játszottam. Vezetője vagyok a székesfehérvári Alcoa-Köfém nyugdíjas férfi népdalkörnek, akikkel már több Arany-páva minősítés mellett elnyertük az Országos Népzenei Minősítőn elérhető legmagasabb fokozatot, az Arany-Páva Nagydíjat. Alapítótagja vagyok a fehérvári MusiColore Énekegyüttesnek.

    Húszonöt éve kezdtem el komolyabban foglalkozni a hangszerek gyűjtésével. A szenvedélyemnek persze voltak előzményei, már 6 éves koromtól zeneiskolába és zeneművészeti szakközépiskolába jártam klarinét szakra, ezzel párhuzamosan harmonikázni és zongorázni is tanultam. Mindig is érdekeltek a hangszerek, mint különleges és érdekes tárgyak, így egyetemi éveimre már tucatnyi instrumentumot birtokoltam és használtam gyakorlásra, koncertezésre. Bár nem hangszeres zenészként, hanem ének-zene tanárként és karvezetőként diplomáztam, ez a vonzalom később is megmaradt, majd tanárként elhelyezkedve kezdtem el jelentősebben gyarapítani hangszerkészletemet, amely hamarosan gazdag gyűjteménnyé nőtt. Ma már több mint 1150 tárgyat tartalmaz, amelyből 1000 darab a hangszer és népi hangkeltő eszköz, a többi a hangszergyártással kapcsolatos régi dokumentum, árjegyzék, szerszám és egyéb műtárgy.

 

Miért hangszereket gyűjtök?

    A hangszer időtlen tárgy, sohasem avul el, minden zenét olyan eszközön lehet a legszebben és hűebben megszólaltatni, amelyre eredetileg komponálták, amelyiken hajdanán is játszották. A történelem folyamán létrejött szinte valamennyi hangszert a mai napig használja az emberiség a kultúrális fejlettségi szinttől függetlenül, újra és újra felfedezi az egykor már mellőzött és félig elfeledett hangzásokat, sőt beleépíti azokat a modern zenébe is. Az egyre népszerűbb világzenei irányzatoknak és a legtöbb kultúrában tapasztalható, a saját és más népzene iránti fokozott érdeklődésnek köszönhetően pedig a legkülönfélébb hangszerek korábban soha nem tapasztalt gazdagságú megjelenése tapasztalható a zenei világban, így Magyarországon is. A gyűjteményem "élő" tárgyakból áll, nagy részüket meg lehet szólaltatni, lehet velük zenélni, amit gyakran ki is használtam a világzenét játszó BAB zenekar tagjaként és hangszerbemutatókon, hangszersimogatókon.

 

Milyen hangszerekből áll a gyűjteményem?

    Klarinétos múltam miatt kezdetben főleg aerofon hangszereket gyűjtöttem, így ma is ezek alkotják a legnagyobb létszámú csoportot, de ma már tudatosan igyekszem kiegészíteni, teljesebbé tenni a gyűjteményt, ezért nagy számban tartalmaz chordofon, membrafon és idiofon hangszereket is.

    Már a gyűjtés korai szakaszában érdeklődésem a magyar készítésű történelmi hangszerek felé fordult, ennek a területnek az országos elismertsége ma méltánytalanul háttérbe szorul más iparágakkal szemben, pedig hajdanán ez is az európai élvonalba tartozott. A hazai hangszergyárak és készítők mindig a legkorszerűbb technikát alkalmazták, olyan fejlesztéseket produkáltak, amelyeket aztán Európa vezető üzemei is átvettek. Ezt felismerve kezdtem el kutatni és gyűjteni a magyar eredetű tárgyakat, ezek a darabjaim főleg az elmúlt 200 év magyarországi hangszergyártását, hangszerhasználatát reprezentálják. Számos muzeális értékű hangszer is a birtokomba került, amelyek hűen tükröznek egy adott korszakot vagy ritkaságuk, különlegességük miatt érdemesek a megmutatásra. A Habsburg birodalomnak, a Monarchiának, a Horthy kornak és a II. világháború utáni kommunista diktatúra időszakának is meg voltak a jellemző hangszerei, amelyek olykor a kor politikai és hatalmi igényeit is kiszolgálták vagy éppen háttérbe szorultak miatta.

    Az Országos népzenei minősítőn már több alkalommal Arany-páva, egyszer pedig a legmagasabb minősítést, Arany-páva nagydíjat elért székesfehérvári Alcoa-Köfém nyugdíjas férfi dalkör vezetőjeként fontosnak tartom ápolni népzenei hagyományainkat. Ezt követeli meg tőlem a Kodályi örökség is, zenetanárként alkalmazva világhírű módszerét, ami a magyar népdalok kiemelt szerepét hangsúlyozza énekoktatásunkban. Ma már nyolcvan darabnál is több, közel harminc különböző fajta magyar népi hangszer tulajdonosa vagyok. Idővel szeretném a teljes magyarországi hangszerállományt bemutatni, amely köthető a falusi emberek szokásaihoz, zenei életéhez.

   Alapjában véve minden hangszer ősi gyökerű és az emberiség egyetemes kultúrájához tartozik, csak attól lesz egy népre jellemző, amit és ahogy játszanak rajta. Ezért a gyűjteményt gyarapítottam más népek által használt hangszerek beszerzésével is, így gazdagítva a kiállítható tárgyak sokszínűségét, a bemutatható kultúrákat. Európából, Ázsiából, Afrikából, Ausztráliából, Észak- és Dél-Amerikából egyaránt vannak hangszereim.

 

Mi a célom?

    Már számtalan alkalommal szerepeltek hangszereim bemutatókon, hangszersimogatókon, szervezett előadásokon és kiállításokon, de ilyenkor a korlátozott lehetőségek miatt a teljes mennyiség csak egy részét láthatták a jelenlévők. A ZENEDE Bábszínház tagjaként mát több ezer óvodásnak volt alkalmam a hangszereimet megmutatni és megszólaltatni az általunk bemutatott bábelőadások részeként. Ezen alkalmakkor kiderült, hogy a gyerekek nagyon fogékonyak erre, érdeklődéssel és csodálattal figyeltek, mindent ki akartak próbálni, láthatóan élményt adott nekik a találkozás. Szeretném gyűjteményemet széles tömegek számára is hozzáférhetővé tenni, célom egy állandó, interaktív hangszermúzeum létrehozása, ahol a látogatók megismerkedhetnek a magyarországi hangszergyártás történetével, a magyar népi hangszerek világával illetve érdeklődésükhöz igazodva akár más népek egzotikus zeneszerszámaival, hangkeltő eszközeivel is.

 

Kapcsolat