Köcsögduda, szötyök, köcsögbőgő, höppögő, köpü, huhogó, döfű
Egy cserépfazék száját kifeszített disznóhólyagból vagy vékony bőrből készült membránnal fednek be, ennek a közepéhez 1-2 arasznyi hosszúságú vesszőt vagy nádszálat erősítenek. A benedvesített, esetleg gyantázott kézzel a vesszőt dörzsölve határozatlan hangmagasságú, morgó hang keletkezik. Ritmikus dallamkíséretre használható.
Bika
moldvai csángóknál az újévköszöntő hagyományban használatos hangszer. Egy feneketlen vödörre, dézsaszerű edényre kilyukasztott juhbőrt feszítenek, amelyen lószőrt fűznek át, a túloldalán kis fadarabbal az átcsúszást megelőzendő. Ezt a lószőrt  nedves kézzel húzogatva a hangszer bőgő hangot ad, amely a bika hangjára hasonlít.
Nádmirliton, nádduda, nádi duda, zuzuló
Egy mindkét végén nyitott nádcső egyik oldaláról egy kis darabon eltávolítják a nádfal szilárd részét úgy, hogy az alatta levő vékony hártya épségben maradjon. A csőbe dúdolva a hártya elszínezi a hangot.
Tökmirliton
Tölcsérformájúra vágott, kitisztított lopótök. Elvékonyodó vége felé oldalnyílás van, a hangszert oldalirányban tartva ebbe dúdolnak bele, a cső végére kötött disznóhólyagból készült membrán zizegteti meg a hangot. Elsősorban gyerekjáték.
 
Kisbíró dob
A községekben a bíró felügyelete alatt dolgozó ember hirdette ki a rendelkezéseket, aki egy pergődobot akasztott a nyakába egy hosszú szíjjal, ezt használ ta figyelemfelkeltésül a felolvasás előtt.

Kapcsolat