Használati tárgyak
Asztal, szék, szekrény, a felfordított mosdótál, fateknő oldalán dörzsöléssel, ütéssel különböző ritmusokat lehet kijátszani. A ceglédi alumínium  kanna   szájának és oldalának ütögetésével két eltérő hangot lehet létrehozni, ez a cigányok kedvelt hangszere énekeik, táncaik kíséretére. A kanállal való ritmuskíséret is inkább a cigányokra jellemző, amikor két, háttal egymásnak fordított kanalat a nyelüknél összefognak, így játszanak ki ritmusokat. Ma már készül erre a célra egy tömb fából kifaragott ritmuskanál is. 
sarkantyú pengésével egyes táncokban a ritmust erősítették, de készítettek és használtak erre a célra eleve táncsarkantyút is. Ennek két alaptípusa volt, az egyiknél a sarkantyú hátuljából állt ki a nagyméretű, gyakran duplázott taréj, ezt nagy taréjú sarkantyúnak nevezték, a másik változatot szíjjal kötötték a csizmához, ennek az oldalára volt rögzítve egy vagy két duplázott korong (zörgő, pengő, pille), ez volt a zörgős-csörgős táncsarkantyú.
Deszkadob
Két ponton zsinórral felakasztott deszkadarab, amit kalapáccsal ütnek. Madarak elriasztására, jeladásra, egyszerű üzenetek közvetítésére használták.
Kalapácsos kereplő
Egy nyélre erősített kb 25 cm hosszú deszkalap, amelyre egy tengelyen előre-hátra lendülő fakalapács van felszerelve. A katolikus egyházban Húsvétkor nem lehetett harangozni, így a nagycsütörtöki szent mise glóriájától a nagyszombati allelujáig a harangokat és templomi csengőket is főleg ezzel a kereplőtípussal helyettesítették.
 
Bordás kereplő, kerepélő, kerepelő, kereplyő, kereplye,kerepü, kerep, kelep
Keretre szerelt egy vagy több rugalmas fanyelv egy fogaskerékszerűen bordázott vagy bütykös fahengeren csapódik folyamatosan az egyik fogról a másikra. Elsődlegesen zajkeltésre használták állatok elriasztására, de számos népszokásban is szerepet kapott, sőt a katolikus egyházban Húsvétkor a harangokat is helyettesíthette a kalapácsos kereplővel együtt.
 
 
Facimbalom, szalmahegedű, szalmamuzsika
Különböző farudakból összeállított xilofon, melynek skálabeosztása a cimbalom húrkiosztásának megfelelően van elrendezve. A zsinórokra fűzött rudak a kisebb csillapítás érdekében régen nád vagy szalmakötegen feküdtek, innen ered a hangszer többi elnevezése. A cimbalomverőkhöz hasonló, bunkós végű ütőkkel szólaltatják meg.
Doromb, dorombér, dorong, dongó
A hangot egy hajlított fémkeretre szerelt rugalmas acélnyelv adja ki pengetésre, de a végső hangzás létrehozásában fontos szerepe van a szájüregnek és a levegő fúvásának is, ezért egyszerre tekinthető idiofon és aerofon hangszernek. 
Láncos bot, csörgős bot
Pásztoreszközből lett ritmushangszer, elsősorban marhapásztorok használták. Olyan bot, melynek oldalára 3-4 lánckarika, láncdarab, esetleg pergők, csengők vannak felszerelve. A betlehemezés, regölés állandó kelléke, de használták tánchoz, zenéléshez is egyaránt.
Csengő, csengettyű
Rézötvözetből öntött kisméretű harang, amelyet főleg lóra, bárányra raktak.
 
 P ergőcsatrang 
Gömb alakú üreges fém, alsó felén vékony nyílással , a belsejében kis vasmag mozog szabadon. A pergőt csikó, bárány, borjú, terelőkutya nyakára kötötték.
Kolomp, harang, gulyaharang, pergő, külü
A kolomp a pásztornak jelezte az állatok helyét, de a vezérkolompot követte a csorda is. Vaslemezből készítik hajlítással, szegecseléssel, rézzel forrasztják majd oldalának finom kalapálásával hangolják be. A pásztor úgy válogatta össze a 8-14 darabból álló kolompkészséget, hogy a különböző méretű kolompok egymással harmóniában szóljanak, ezt Kecskemét környékén cimbalomnak is nevezték.

Kapcsolat